Seruan & Peringatan Allah Ta’alla

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. Rasulullah Saw. bersabda , ‘ allah ‘azza wa jalla berfirman, ‘ anak adam mendustakan aku, padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. dia mencaci aku, padahal tidak seharusnya demikian. adapaun mendustakan aku adalah dengan ucapannya, bahwa allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan. ketahuilah bahwa tiada ciptaan ( makhluk ) pertama lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. adapun caci-makinya terhadap aku ialah dengan berkata. ‘ Allah mempunyai anak .’ padahal aku maha esa yang bergantung kepada-ku segala sesuatu. aku tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun serta dengan aku.’  ( HR BUKHARI )

2. Dalam Hadist Qudsi Dijelaskan Bahwa Allah Ta’ala berfirman, ” Hai Anak Adam , Kamu Tidak Adil Terhadap-ku. aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kamu membenci-ku dengan berbuat berbagai kemaksiatan. kebajikan kuberikan kepadamu, dan kejelekan-kejelekanmu kembali kepada-ku. selamanya para malaikat yang mulia datang kepada-ku siang dan malam melaporkan amal-amalmu yang buruk. tetapi hai anak adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya.” ( HR AR-RAAFI” dan AR-RABII’)

3. “Anak Adam Mengganggu Aku, Mencaci-maki zaman ( masa ), dan Akulah zaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

4. Allah Ta’ala berfirman ( dalam Hadist Qudsi ) ” Kebesaran ( Kesombongan ) adalah pakaian-ku dan keaguabgan adalah sarung-Ku. Barang Siapa merampas salah satu ( dari keduanya ) aku lemparkan dia ke neraka ( Jahanam ).” ( HR ABU DAWUD )

5. ” Berbaik Sangka terhadap allah termasuk ibadah yang baik.” ( HR ABU DAWUD )

6. ” Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu barangsiapa memperhitungkannya dia masuk surga.” ( HR BUKHARI )
Keterangan : memperhitungkannya artinya mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu.

7. Allah ‘Azza Wa Jalla berfirman ( hadits qudsi ): ” Hai anam adam, aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling, dan aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan aku menutup-nutupi ( kesalahan-kesalahan ) -mu tetapi kamu tambah berani , dan aku membiarkanmu dan kamu tidak memperdulikan aku. wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh yang maha besar ( Allah ) dia berpaling dan mengesampingkan. ketahuilah, apabila kamu minta aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-ku maka aku kabulkan, dan apabila kamu sakit aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangi-ku aku menerimamu, dan bila kamu bertobat maka aku ampuni ( dosa-dosa)-mu, dan aku maha penerima tobat dan maha pengasih.” ( HR TIRMIDZI dan AL-HAKIM )

Perihal Nabi- Nabi & Rasul Rasul

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

2.” Kami ( para nabi ) tidak diwarisi ( menginggalkan warisan ) . apa yang kami tinggalkan adalah sedekah ( untuk umat ) . ” ( HR BUKHARI )

3. ” Sesungguhnya Allah mengharamkan ( mencegah ) bumi memakan jasad nabi-nabi.” ( HR AL-HAKIM )

4. “Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah.” ( HR IBNU MAJAH )

5. Isa Bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu isa A.S berkata kepada orang itu, ” Kamu mencuri.” Tapi pencuri itu menjawab, ” Tidaj, demi Allah yang tiada tuhan kecuali Dia.” Nabi Isa lalu berkata lagi, ” Aku beriman kepada Allah dan mendustakan mataku sendiri.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

Muhammad Rasulullah SAW

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. Rasulullah Saw. bersabda, ” Aku kesayangan Allah ( dan tidak congkak ). Aku membawa panji ‘ PUJIAN ‘ pada hari kiamat, di bawahnya adam dan yang sesudahnya ( dan tidak congkak ). Aku yang pertama pemberi syafaat dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat ( dan tidak congkak ). aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan allah membukanya untukku dan aku dimasukkan-nya bersama-sama orang-orang beriman yang fakir ( dan tidak congkak ). dan akulah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi allah ( dan tidak congkak).” ( HR TIRMIDZI )

2. Ketika Aisyah R.A ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, ” Akhlaknya adalah Al-Qur’an.” ( HR ABU DAWUD dan MUSLIM )

3. ” Aku Penutup Para Nabi. Tidak ada Nabi lagi sesudah aku.” ( HR AHMAD dan AL-HAKIM )

4.”Aku diberi ( oleh Allah ) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. ( Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam ).” ( HR AHMAD )

5. Kepada Rasulullah Saw. disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab, ” aku tidak diutus untuk ( melontarkan ) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

6. Anas r.a., pembantu runah tangga Nabi saw. berkata, ” Aku membantu rumah tangga Nabi saw. sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh ‘ Ah ‘ terhadapku dan belum pernah beliau menegur, ‘ Kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kamu lakukan ini.”‘ ( HR AHMAD )

7. ” Rasulullah saw. melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidaj senang bila ada orang berjalan di belakangnya ( artinya, tidak sejajar dab berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau ) .” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

8. Anas r.a. berkata, “Rasulullah saw. adalah orang yang paling baik, paling dermawan ( murah tangan ) , dan paling berani.” ( HR Ahmad )

9. “Tiada Seorang yang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia.” ( HR BUKHARI )

10. ” Aku Muhammad dan Ahmad ( Terpuji ) yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi ( penyeru ) tobat, dan nabi ( penyebar ) rahmat.” ( HR MUSLIM )

Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar Gunung Uhud, tidak akan mencapai satu atau separonya dari yang telah mereka infakkan.” ( HR MASHABIH ASSUNNAH )

2. ” Sahabat – sahabat ibarat bintang-bintang. Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapatkan petunjuk jalan.” ( HR AD-DARIMIN )

Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1.”Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu.” ( HR BUKHARI )

2. ” Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka , kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih menbahayakan mereka.” ( HR AHMAD )

3. ” Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada pengunjung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui ( ajaran ) agama mereka.” ( HR ABU DAWUD dan AL-HAKIM )

4. ” Akan datang satu masa, hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu mengubahnya.” ( HR ATH-THUSI )

5. ” Agama ini kokoh dan kuat. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Rabbmu.” ( HR AL-BAIHAQI )

6.” Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu .” ( HR ASYSYIHAAB )

7. ” Umatku dibebaskan ( dari tuntutan ) disebabkan kesalahan ( yang tidak disengaja ) , lupa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka.” ( HR ATH-THABRANI )

8. ” Tidak ada alasan bagi seorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah yang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh tahun.” ( HR BUKHARI )

Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dosanya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah.

9. ” Allah menyukai rukhsah-rukhsah-Nya diterima dan diamalkan sebagaimana seorang hamba menyukai pengampunan-Nya.” ( HR ATH THABRANI )

10. “Sesungguhnya Allah akan mendukung ( mengokohkan ) agama ini ( Islam ) dengan perantaraan seorang yang durhaka.” ( HR MUTTAFAQ ‘ alaih )

Islam-Iman-Ihsan

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. Pasa suatu hari kami (Umar r.a. dan para sahabat r.a.) duduk-duduk bersama Rasulullah saw   Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. Rambutnya hitam sekali dan tidaj tampak tanda-tanda perjalanan. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah saw. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah, dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah saw.,seraya berkata,”Ya Muhammad, beri tahu aku tentang islam.” Lalu Rasulullah saw. menjawab,”Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dab mengerjakan haji apabila mampu.” Kemudian dia bertanya lagi, “Kini beri tahu aku tentang iman.” Rasulullah saw menjawab,” Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan beriman kepada qadar baik dan buruknya.” Orang itu lantas berkata,” Benar. Kini beri tahu aku tentang ihsan.” Rasulullah berkata, ” Beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat-Nya walaupun Anda tidak melihat-Nya, karena sesungguhnya Allah melihat anda. Dia bertanya lagi, ” Beri tahu aku tentang A-Sa’ah ( Azab Kiamat ).” Rasulullah menjawab,” Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya.” Kemudian dia bertanya lagi,” Beri tahu aku tentang tanda-tandanya.” Rasulullah menjawab, ” Seorang budak wanita melahirkan anak majikannya. Orang-orang tanpa sandal, setengah telanjang, melarat dan pengembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat.” Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah saw. bertanya kepada umar, ” Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?” Lalu aku ( Umar ) menjawab,” Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.” Rasulullah saw. lantas berkata,” itulah jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian.” ( HR MUSLIM )

2. “Iman terbagi dua, separo dalam sabar dan separo dalam syukur.” ( HR AL-BAIHAQI)

3. “Iman paling afdhal ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada.” ( HR AL-BAIHAQI )

4. Sufyan bin Abdullah berkata, ” Ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang Islam. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain.” Lalu Rasulullah saw. menjawab, ” Ikrarkanlah ( katakan ): Aku beriman kepada Allah, kemudian berlakulah jujur ( istiqamah ).” ( HR MUSLIM )

5.”Peliharalah ( perintag dan larangab ) Allah, niscaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya. kenalilah Allah waktu kamu senang, niscaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam kesulitan. Ketahuilah, apa yang luput dari kamu adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu dan apa yang mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. Kemenangan ( Keberhasilan ) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Kelonggaran bersama dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersama dengan kemudahan.” ( HR TIRMIDZI )

6. Sesungguhnya awal datangnya islam dianggap asing ( aneh ) dan akan datang kembali asing. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw., ” Ya Rasulullah , apa yang di maksud orang asing ( aneh ) itu ?” Lalu Rasulullah Menjawab,” Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan kerusakan.”(HR MUSLIM )

7. Umat terdahulu selamat ( Jaya ) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. Dan umat terakhir kelak akan binasa karena kekikiran ( harta dan jiwa ) dan cita-cita kosong.” ( HR Ibnu Abid-Dunia)

8. ” Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan ” Laa ilaaha illallaah ” karena suatu dosa yang di lakukannya atau mengeluarkannya dari islam karena sesuatu perbuatan; (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerani Dajjal tidak dapat diubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil; (3) Beriman kepada takdir-takdir.”( HR ABU DAWUD )

9. Pokok segala urusan ialah al-islam dan tiangnya adalah shalat dan puncaknya ( atapnya ) adalah berjihad.” ( HR TIRMIDZI )

10. ” Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya.” ( HR AHMAD )

Keistimewaan Muslimin Dan Mukminin

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Tidak ada orang lebih mulia di sisi Allah daripada seorang Mukmin. ” ( HR ATH-THABRANI )

2. “Umatku ( umat Muhammad ibarat air hujan, tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya.” ( HR MASHABIH ASSUNNAH )

3. “Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah, ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya ( mengabulkannya).” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

4. “Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah.” ( HR TIRMIDZI dan ATH-THABRANI )

5. “Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi ( musafir ) dia berbuka puasa dan shalat Qashar, dan jika berbuat kebaikan merasa gembira, tetapi apabila melakukan keburukan dia beristighfar. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan di besarkan dengannya, makanannya sebaik-baik makanan, dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar ( tidak jujur ).” ( HR ATH-THABRANI )

6. ” Barangsiapa menyenangi amalan kebaikan dan menyedihkan ( bersedih dengan ) keburukannya maka dia adalah seorang mukmin.” ( HR ATH-THABRANI )

7.” Akan Ada Suatu Umat dari umatku yang masih melaksanakan perintah Allah, maka mereka tidak akan membahayakan orang-orang yang mengecewakan dan menentangnya dan sampai tiba ketentuab Allah terhadap mereka tetap dalam penderitaan tersebut.” ( HR AL-HAKIM )

8. ” Orang yang saleh selalu mendapatkan tekanan-tekanan.” ( HR AL-HAKIM )

9. ” Allah ‘Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang Mukmin terhadap Mukmin lainnya, yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya; (2) mencintainya di dalam hatinya; (3) menyantuninya dengan hartanya; (4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya; (5) menjenguknya bila sakit; (6) melayat jenazahnya; (7) dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat.” ( HR IBNU BABAWIH )

10. ” Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya, dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkam kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya.” ( HR TIRMIDZI dan ABU YA’LA )

11. ” Mencaci-maki seorang Mukmin adalah suatu kejahatan dan memeranginya adalah suatu kekufuran.” ( HR MUSLIM )

12. ” Aku mengagumi seorang Mukmin. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Seorang Mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut istrinya.” ( HR AHMAD dan ABI DAWUD )

13. Seoranf Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang Mukmin yang lemah dalam segala kebaikan, Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan memohonlah pertolongan Allah, dan jangan lemah semangat ( Patah Hati ). jika di timpa suatu musibah janganlah bekata, ” Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu”, tetapi katakanlah, ” ini takdir Allah dan apa yang di kehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya.” Ketahuilah, sesungguhnya ucapan,” andaikata” dan ” jikalau ” membuka peluang bagi ( masuknya ) karya ( kerjaan ) setan. ( HR MUSLIM )

14. ” Seorang Muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin ( lainnya ) dari ( kejahatan ) lidah dan tangannya . seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka, dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan ( kejahatan ).” ( HR AHMAD )

15. ” Seorang Mukmin tidak akan digigit dua kalibdari lubang yang satu ( sama ).” ( HR MUTAFAQ’ALAIH )

16..” Tidak Halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti saudaranya yang Muslim.” ( HR ABU DAWUD )

17. ” Seorang Mukmin bukanlah pengumpat , yang suka mengutuk, keji, dan yang ucapannya kotor.” ( HR MUTTAFAQ ‘ALAIH )

Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. “Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pemahaman dalam ilmu agama.Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar.” ( HR BUKHARI )

2. Apabila ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki ( bidang ) dunia. Mendengar sabda tersebut, para sahabat bertanya ,” Ya Rasulullah, apa arti memasuki (bidang) dunia?” Beliau menjawab , ” Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu.” ( HR ATH- THABRANI )

3. Rasulullah saw bersabda, ” Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifagku.” Para sahabat bertanya, ” Ya Rasulullah, siapakah khalifah-khalifahmu” Beliau Menjawab, ” Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits serta sunnahku dan mengajarkan kepada orang-orang sesudahku.” ( HR AR-RIDHA )

Hari Kiamat Dan Hisab

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. Seoramg Arab Badui bertanya, ” Kapankah Kiamat tiba?” Nabi saw. lalu menjawab, ” Apabila amanah diabaikan maka tunggulah Kiamat. ” Orang itu bertanya lagi, ” Bagaimana hilangnya amanat itu, ya Rasulullah?” Orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat.” ( HR BUKHARI )

2. ” Mendekati Kiamat akan terjadi Fitnah-finah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. seorang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjadi kafir, dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir, dia menjual agamanya dengan ( imbalan ) harta-benda dunia.” ( HR ABU DAWUD )

3. ” Belum terjadi Kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah.” ( HR ABU DAWUD )

4. Belum terjadi kiamat sebelum orang yang melewati kuburan berkata, ” Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini.” ( Maksudnya, dia ingin mati dan tidak ingin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). ( HR BUKHARI )

5.” Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya, banjir di musim kemarau, para penjahat melimpah, orang-orang terhormat (mulia) menjadi langka, anak-anak muda berani menentang orang tua serta oramg jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia.” ( HR ASY-SYIHAAB )

6. ” Belum akan datang kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut: ‘Allah, Allah.”‘ ( HR MUSLIM )

7. ” Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya.” ( HR BUKHARI )

8. ” Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjid-masjid.” ( HR ABU DAWUD )

9. ” Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat, kebodohan menjadi dominan arak menjadi minuman biasa, zina dilakukan terang-terangan, wanita berlipat banyak, dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh wanita berbanding seorang pria.” ( HR BUKHARI )

10.” Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah.” ( HR BUKHARI )

11. Belum datang kiamat sehingga merajalela al-Harju. Para sahabat lalu bertanya, ” Apa itu ‘al-Harju’, Ya Rasulullah?” Lalu beliau menjawab, ” Pembunuhan… Pembunuhan…” ( HR MUSLIM )

12. ” Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. jika terbit dari Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.” ( HR BUKHARI DAN MUSLIM )

13. ” Belum akan tiba Kiamat sehingga harta banyak dan melimpah, dan orang keluar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya, dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir.” ( HR MUSLIM )

14. “Tiba Kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat.” ( HR MUSLIM )

Penjelasan: Artinya: Saat Kiamat tiba, tidak ada lagi orang beriman. jadi yang di timpa azab Kiamat ialah orang-orang jahat.

15  ” Saat akan tiba Kiamat, zaman saling mendekat. satu tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam dan satu jam seperti menyalakan kayu dengan api.” ( HR TIRMIDZI )

Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. kalau rotasi sekarang 1000 mil perjam, maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih.

16. “Demi yang jiwa muhammad dalam genggaman-Nya. Tiada tiba Kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbualan mesum dan keji, pemutusan hubungan kekeluargaan, beretika ( berakhlak ) buruk dengan tetangga, orang jujur ( amanat ) dituduh berkhianat, dan orang yang khianat diberi amanat ( dipercaya ).” ( HR MUSLIM )

17. ” Belum akan tiba Kiamat sehingga kaum Muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. Kaum Muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan. Lalu batu dan pohon-pohon berkata,” Wahai kaum muslimin, wahai hamba allah, ini orang Yahufi di belakang sayam Mari bunuhlah dia.’ Kecuali pohon’ Gharqad yang tumbuh di Baitul Maqdis. itu adalah pohon orang-orang Yahudi.” ( HR AHMAD )

18. ” Orang-orang ahli ( Laa ilaaha illallaah ) tidak akan mengalami kesepian tatkala wafat, saat di kuburan dan di bangkitkan. Seolah-olah aku melihat mereka ketika di bangkitkan ( pada tiupan sangkakala yang kedua). Mereka sedang menyinkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata, ‘ Alhamdulillah, yang telah menghilangkan duka-cita kami dari kami.”‘ ( HR ABU YA’LA )

19. Kamu akan dibangkitkan pada hari Kiamat tanpa sandal, telanjang bulat dan tidak dikhitan. Aisyah bertanya, ” Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat ( aurat ) yang lain?” Nabi saw. menjawab, ” Pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan ( mengindahkan ) hal itu.” ( HR NUTAFAQ ‘ALAIH )

20. “Didatangkan kebaikan-kebaikan ( pahala ) dan kejahatan-kejahatab ( dosa ) seorang hamba , lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan ( pahala ) itu Allah akan melapangkannya untuk masuk surga.” ( HR BUKHARI )

21. ” Seorang anak adam sebelum menggerakkan kakinya pada hati Kiamat akan di tanya tentang lima perkara: (1) Tentang unurnya, untuk apa dihabiskannya; (2) Tentang masa mudanya, apa yang telah dilakukannya; (3) Tentang hartanya, dari sumber mana dia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya; (5) dan tentang ilmunya, mana yang dia amalkan.”( HR AHMAD )

22. Amal seseorang tidak dapat menyelamatkannya. Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut, ” termasuk engkau juga, ya Rasulullah?” Rasulullah lalu menjawab, ” Ya, aku juga, kecuali dikarunia Allah dengan Rahmat-Nya. Walaupun demikian kamu harus berbuat yang benar ( baik ).” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

23. ” Yang Pertama diadili antara manusia pada hari Kiamat ialah kasus pembunuhan.” ( HR MUSLIM )

Surga Dan Neraka

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat.” ( HR BUKHARI )

2. ” Aku menjenguk ke surga , aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-miskin dan aku menjenguk keneraka, aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita.” ( HR AHMAD )

3. “Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan ( di dunia ) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah ‘Azza wajalla.” ( HR AD-DAILAMI )

4. Aku ( Rasulullah saw.) bertemu ( nabi ) ibrahim ketika Isra’. Dia Berkata, ” Ya Muhammad , sampaikan salamku kepada umatmu dan beri tahukan mereka, ” sesungguhnya surga itu baik lahannya , tawar airnya, lembah-lembahnya datar, dan tanamannya, ‘ Subhanallah walhamdulilaah wa la ilaha illallaah wallahu akbar.”‘(  HR TIRMIDZI )

5. ” Tidak ada di Surga sesuatu yang sana seperti yang ada di dunia kecuali nama-nama orang.” ( HR ATH- THABRANI )

6. Rasulullah saw. bersabda bahwa Allah SWT berfirman, ” Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-ku yang saleh: apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, bekum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. oleh karena itu bacalah kalau kamu suka ayat, ‘ Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu ( bermacam-macam nikmat ) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah nereka kerjakan.’ ( as-Sajdah:17).” ( HR MUTTAFAQ ‘ ALAIH )

7. ” Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang berjalan dengan sombong. sombong terhadap orang lain, menunpuk harta kekayaan, dan bersifat kikir. adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah , yang selalu di kalahjan.” ( HR AL-HAKIM dab AHMAD )

8.”Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak.” ( HR TIRMIDZI )

9. ” Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh bagian api neraka ( artinya, panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia ).” ( HR BUKHARI )

10. Yang dijamin masuk surga adalah Nabi saw., orang yang mati syahid, anak yang belum dewasa ( baligh ) dan anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hiduo masuk surga juga.” ( HR ABU DAWUD )

Buat situs web Anda di WordPress.com
Mulai